Wie zijn wij?
Het Historisch Archief De Baarsjes is een bewonersorganisatie die zich inzet voor het behoud van documentatie en (historisch) foto- en beeldmateriaal over voormalig stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam.

In 2006 hebben wij (in opvolging van Simon van Blokland) een (door)start gemaakt met een historisch archief De Baarsjes. Wij willen allerlei informatiemateriaal, zowel tekstueel als visueel, over De Baarsjes archiveren en behouden voor de inwoners uit De Baarsjes. Wij doen dit o.a. door van zoveel mogelijk activiteiten foto�s te nemen en deze zodanig te archiveren dat dit toegankelijk is voor bewoners. In sommige gevallen wordt samengewerkt met bewoners of instanties zodat ook van bepaalde projecten foto-cd's worden gemaakt die worden verspreid onder alle betrokkenen.

Door al eerder genomen initiatieven en door de vele inzendingen is er al veel historisch beeldmateriaal. Ook deze worden gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via deze website en onze pagina op Facebook.

Het Historisch Archief De Baarsjes heeft geen winstoogmerk en bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Naomi Reiman, Ben Berndsen, Ype Nota en erelid Simon van Blokland.
Naomi Reiman
[email protected]
Bewoner van De Baarsjes met veel inzet voor de buurt.
Ben Berndsen
[email protected]
Fotograaf en redactielid Het Kompas (vroegere wijkkrant), fotograaf "Heerlijkheid de Baarsjes". Actieve bewoner die zich al jaren inzet voor kunst en cultuur in de buurt, o.a. als vrijwilliger in de culturele werkgroep van het Wijkcentrum.

Ype Nota
[email protected]
Oprichter en webmaster van www.verbaarsjes.nl. Webmaster van www.historischarchiefdebaarsjes.nl. Werkzaam bij welzijnstichting ABC-Alliantie Amsterdam.

Simon van Blokland
[email protected]
Grondlegger van het archief. Lid van de Historische Werkgroep. Auteur van "Heerlijkheid de Baarsjes", "Amsterdam-West" en "Van polder tot stadsdeel". Eigenaar van unieke collectie prentbriefkaarten over De Baarsjes en Oud-West.
Historisch Archief De Baarsjes