Het Archief
Het archief bestaat uit ingezonden en ter beschikking gestelde foto's en filmmateriaal, kranten- en tijdschriftenartikelen, affiches, posters en diverse voorwerpen. Een groot aantal oude foto's komt uit uit de Historische Topografische Atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam. Deze foto's zijn op de website aangegeven met een sterretje (*). Ook zijn er diverse foto's afkomstig uit het ter beschikking gestelde Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren, deel 6 en 7 van de 8ste serie, over Plan West, uitgave 1927, deze foto's zijn op de website aangegeven met 2 sterretjes (**).

Via deze weg bedanken wij alle mensen die meegeholpen hebben met hun bijdrage aan dit Historisch Archief De Baarsjes.
Historisch Archief De Baarsjes